ویولونیست یهودی ده ها سال پس از بی عدالتی نازی ها کار پدر را به اتمام رساند

ویولونیست یهودی ده ها سال پس از بی عدالتی نازی ها ، کار پدر را به اتمام رساند – CBS News

CBSN را به صورت زنده تماشا کنید


بیش از 80 سال و دو نسل استعداد طول کشید تا یک بی عدالتی را در آلمان نازی برطرف کنیم. وینیتا نیر از داستان رستگاری گزارش می دهد.

اولین نفر باشید که آگاه می شوید

اعلان های مرورگر را برای اخبار جدید ، رویدادهای زنده و گزارش های انحصاری دریافت کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.